Senin, 20 Februari 2017

Rasul-Rasul dalam Perjanjian Baru


Sudah menjadi fenomena ada beberapa orang menyebut dirinya rasul. Tetapi apakah memang demikian? Apakah rasul itu masih ada pada masa kini?  Berikut ini adalah beberapa orang yang disebutkan sebagai Rasul dalam Perjanjian Baru


  1. Simon Petrus, nelayan, saudara Andreas. (Yohanes 1:40)
  2. Andreas, nelayan, saudara Simon Petrus (Yohanes 1:40)
  3. Yohahanes, nelayan, saudara Yakobus (Matius 4:21)
  4. Yakobus, nelayan, saudara Yohanes (Matius 4:21)
  5. Filipus, yang memperkenalkan temannya Natanael kepada Yesus (Yohanes 1:43)
  6. Natanael, juga disebut Bartholomeus (Yohanes 1:45)
  7. Matius, pemungut cukai, yang juga disebut Lewi (Lukas 5:27)
  8. Tadeus, juga disebut Yudas (Matius 10: 3)
  9. Yakobus, anak Alfeus, mungkin saudara Matius (Matius 10: 3)
  10. Simon orang Zelot, anggota partai Yahudi radikal (Matius 10: 4)
  11. Thomas, saudara kembar Yohanes (Yohanes 11:16)
  12. Yudas Iskariot, pengkhianat (Yohanes 6:70)
  13. Matias, terpilih untuk mengambil tempat Yudas Iskariot (Kisah 1:26)
  14. Paulus, rasul untuk bangsa-bangsa lain (Roma 11:13)
  15. Barnabas, rekan misionaris Paulus yang pertama (Kis 13: 2)
  16. Silas, rekan misionaris (1 Tesalonika 2: 7)
  17. Yakobus, saudara Kristus dan kepala gereja di Yerusalem (Galatia 1:19)

  Baca juga EXPLORE ALKITAB